Nieuws

Nieuws

Zin en onzin betreffende Aleutian Disease
(Aleutian Disease update nr.1)Hanneke Moorman-Roest, fretten-dierenarts
Frettenkliniek "Brouwhuis" te Helmond


Dankzij de financiele ondersteuning van Stichting "De fret" die het mede mogelijk maakte om vele fretten in Nederland te testen en de inzet van Dhr. A. van de Louw van het NFE (het laboratorium waar de CIEP testen worden uitgevoerd), kan ik hierbij enkele (voorlopige) resultaten openbaren. Tevens wil ik alle fretteneigenaren, frettencentra en dierenartsen bedanken die de moeite hebben genomen mij hun uitslagen van de CIEP testen door te geven.

De interpretatie van de CIEP test
Deze test toont in het bloed antilichamen (afweer) aan tegen het Aleutian Disease virus. De test wordt algemeen als redelijk betrouwbaar beschouwd en wordt reeds jarenlang gebruikt voor de diagnostiek bij nertsen en fretten over de hele wereld.
Een positieve test geeft aan dat het dier in contact is geweest met het virus en dat het fretje de ziekte mogelijk kan ontwikkelen of reeds heeft. In Amerika zijn veel positieve dieren die nooit ziek worden van het virus. In Nederland blijkt echter tot op heden dat CIEP positieve dieren wel degelijk een sterk verhoogde kans hebben de ziekte te ontwikkelen.
Een negatieve test wil zeggen dat (nog) geen antilichamen zijn aangetoond in het bloed. Dit is GEEN garantie dat het fretje het virus niet bij zich heeft en dus vrij is van de ziekte Aleutian Disease! De test kan in een later stadium wel positief worden. (Voor meer informatie over het aantonen van Aleutian Disease zie mijn eerste publicatie over deze ziekte)

De huidige situatie in Nederland
Na een eerste positief bevonden fret in april 2005 zijn er de afgelopen maanden ongeveer 550 fretten getest. Dat geeft een voorlopig beeld van de situatie in Nederland. Hiervan zijn 46 fretten positief bevonden. Van deze fretten is de herkomst door mij nagegaan. Uiteraard zijn met name fretten getest die verdacht waren van besmetting zoals Nieuw Zeelandse fretten en hun hokgenoten. Enkele Nieuw Zeelandse fretten bleken negatief in de CIEP test.

De met de CIEP test positieve fretten kunnen we grofweg indelen in twee groepen:

1.Nieuw Zeelandse fretten afkomstig van een dierenzaak. Er zijn ongeveer een tiental dierenzaken bekend die besmette Nieuw Zeelandse fretten hebben verkocht. Mogelijk zijn het er echter meer. Deze zijn verkocht aan particulieren en een deel van deze Nieuw Zeelandse fretten is reeds gestorven. Enkele van deze CIEP positieve fretten met Aleutian Disease blijken hun Nederlandse hokgenoten besmet te hebben.
De door mij benaderde particulieren die nog positieve fretten in leven hebben, houden op mijn advies hun groep gesloten en gaan niet naar frettendagen, nemen geen fretten erbij en laten geen fretten uit hun groep gaan. Via de eigenaren, mijn telefoontjes en de "Dibevo" weten de dierenzaken van de risico's van Nieuw Zeelandse fretten en worden deze op dit moment niet meer geïmporteerd.

2. Fretten afkomstig van plaatsen in Nederland met meerdere positief geteste fretten
Dit zijn plaatsen waar meerdere fretten worden gehuisvest en van waaruit fretten worden verkocht of herplaatst. Hier zijn tot op heden de meeste CIEP positieve dieren gevonden maar zijn ook veel dieren getest. Vermoedelijk zijn van hieruit in het verleden ook positieve dieren geplaatst. Het is belangrijk te waken voor een verdere verspreiding vanuit deze plaatsen. Dieren die in contact hebben gestaan met positieve fretten of die in hokken verblijven waarin positieve fretten hebben gezeten blijven……ondanks een huidige negatieve CIEP test, een risico.

Het is NIET verstandig om ADV positieve fretten in pension of opvang te nemen.
Voor alle opvangcentra en pensions geldt dat het in pension of opvang nemen van CIEP test positieve fretten onverstandig is. De reden hiervoor is het onderstaande.

Het is onmogelijk houten frettenhokken dusdanig te ontsmetten dat ze gegarandeerd 100% virus vrij zijn.Nertsenfarms en dierenartsen hebben speciale hokken die gemaakt zijn om goed te kunnen ontsmetten. Deze zijn niet van hout maar van metaal of plastic en bevatten geen naden of kieren. Tevens loopt daar geschoold personeel rond dat gewend is om om te gaan met besmettelijke ziekten. Hout is poreus; urine en ontlasting met daarin het virus trekt in het hout. ADV virus is een parvovirus en deze parvovirussen zijn moeilijk onschadelijk te maken in dergelijk materiaal. Nesthokjes op nertsenfarms zijn wel van hout maar worden langdurig in een bad gedompeld met desinfectans. Een gehele houten kooi is natuurlijk moeilijk te dompelen en zou eigenlijk uit een dierenzaak, opvang, verkoopcentrum of fokkerij (nadat er een positieve fret in heeft vertoeft) verwijderd moeten worden. Op nertsenfarms worden na ruiming van het CIEP positieve bedrijf (na grondige desinfectie) de hokken nog minstens 6 weken leeg gelaten voordat er weer nieuwe dieren in geplaatst worden.

Bloedafname zonder veterinaire begeleiding is een bron van besmettingHet via het nageltje afnemen van bloed voor onderzoek is een pijnlijke en bloederige methode. Er wordt een nagel zo kort afgeknipt dat het gaat (en enige tijd blijft) bloeden. Hierbij komt onnodig veel bloed (met virus) in de omgeving wat een behoorlijke besmettingsbron is voor volgende fretten. Persoonlijk heb ik geen problemen met het feit dat opvangcentra of handelaren dit bij hun eigen fretten doen om kosten te besparen. Echter het doen van bloedonderzoek bij andere dan hun eigen fretten, is niet voor niets bij de wet verboden. Het insturen van grotere aantallen bloedmonsters is een stuk goedkoper maar het uitvoeren van dit bloedonderzoek blijft toch voorbehouden aan de dierenarts.

Het is onmogelijk om fretten te verkopen als ADV-vrij.
Een negatieve test wil NIET zeggen dat het dier geen ADV heeft. Het kan heel goed zijn dat het fretje een maand of een jaar later WEL positief is. Hier moeten we zeker rekening mee houden als een fret afkomstig is uit een omgeving waar positieve fretten zijn geweest.

Fretten ADV kan NIET aangetoond worden in ontlasting.
Enige tijd geleden bereikte mij het bericht dat er bij een bepaald laboratorium (EVL) frettenontlasting getest kon worden op ADV. Dit bleek bij navraag niet om ADV maar het "mink virus enteritis" virus te gaan. Dat is een ander virus dan het Aleutian Disease virus.

Het is verstandig om voorlopig even GEEN frettendagen te organiseren.
Uit het onderzoek blijkt momenteel niet dat er een groot risico is voor besmetting via frettendagen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het contact maar vluchtig is op zo'n dag. Er is geen langdurig contact met virus zoals dat in een besmet hok kan gebeuren. Gelukkig heeft Stichting "de Fret" deze buitenlandse fretten (om andere redenen) steeds geweerd van hun frettendagen. Besmetting lijkt op dit moment eerder een probleem via verblijf in niet goed te ontsmette hokken en via intensief contact. Toch is het verstandig om geen enkel risico te nemen en frettendagen voorlopig even op te schorten.

Samenwerking is belangrijk!
Aleutian Disease is een duidelijk probleem in Amerika. Laten we hopen dat door een goede en adequate actie wij dit probleem hier in Nederland zo snel mogelijk in de kiem kunnen smoren. De Nederlandse frettenwereld is immers maar klein. Dit belang stijgt boven het belang van fretten-verenigingen, opvangcentra, verkoopcentra en personen uit. Het is niet verstandig om anderen hierbij zwart te maken of zichzelf op de borst te kloppen. Slechts in een onderlinge samenwerking kunnen wij dit probleem verhelpen. Iedereen die hiertoe suggesties heeft is welkom.

Dierenwinkels en ontklieren
Sinds dit jaar lijkt het nieuwe mode te zijn ontklierde en gecastreerde pups in dierenwinkels te verkopen. Veel te jonge pups worden vanuit oa. Amerika geïmporteerd (waar ontklieren legaal is) daarbij worden deze dieren op een leeftijd van 4 a 5 weken al gecastreerd. Omdat er in Amerika vele "speciale" kleuren te verkrijgen zijn en dierenwinkels die deze dieren importeren dollartekens in hun ogen hebben is het schijnbaar geen probleem dat deze dieren hier onder moeten lijden.

Ontklieren is in Nederland verboden, fretten die deze ingreep hebben ondergaan zijn onder andere niet welkom op de meeste frettendagen, deze ingreep mag uitsluitend gedaan worden op basis van medische gronden. Daarbij komt nog dat een castratie op een jonge leeftijd als deze de fret de kans ontneemt normaal uit te groeien tot een gezonde volwassen fret.

Deze pups hebben in zo'n korte tijd al veel moeten meemaken, acties als deze zouden niet mogen blijven bestaan. Alleen door deze pups niet te kopen kan dit stoppen. Een echte dierenliefhebber zou verder moeten kijken dan een mooi of apart kleurtje...denk aan het welzijn van onze fretten en laat deze dieren zitten!

Inmiddels zijn er aanwijzigen dat deze pups (met name die uit Nieuw-Zeeland) een hoog risico hebben op de ziekte Aleutian disease. Wees uiterst voorzichtig in de buurt van deze pups!

01-03-03