Fret, frunzing of bunzing

Fret, frunzing of bunzing

Tegenwoordig komen ook hele donkere fretjes veel vaker voor, maar hoe weet je nou wat je hebt?

Verschillen uiten zich voornamelijk in gedrag, een bunzing gedraagt zich op een hele andere manier als een fret dat zou doen en een frunzing kan twee kanten op. Als je het gedrag van fretten en bunzingen vergelijkt dan valt vaak al een ding op, een bunzing speelt meer met zijn poten dan hij met zijn bek doet, dit is overigens ook het geval bij de frunzing. Het lichaam van de bunzing/frunzing heeft een andere bouw, de mannen zijn vaak groter en hebben een erg brede kop met brede poten ook de vrouwtjes zijn vaak groter maar niet altijd. Een echte bunzing zal nooit lijnrecht door de kamer wandelen, hij zal zich zo veel mogelijk via de zijkanten van de kamer bewegen.

Met name als een donker fretje buiten gevonden wordt, kan dit een bunzing zijn. Bunzingen zijn beschermd en mogen niet gehouden worden. Normaal gesproken zal je een bunzing dan ook niet zo snel bij een fokker tegen komen. Frunzingen daar in tegen wel… fretten en bunzingen kunnen onderling gekruist worden, (loopse) vrouwtjes kunnen als ze los gebroken/gelaten of ontsnapt zijn wel bevrucht worden door een bunzing. De nakomelingen hiervan noemen we de frunzing (fret x bunzing hybride).

Een frunzing is zeker niet altijd vals, onopvoedbaar en wild. Ook een frunzing kan als hij/zij van jongs af aan net zo behandeld wordt als een fretten pup (dan wel met een iets hardere hand) nog net zo goed een leuk en lief fretje zijn. Een ding moet wel duidelijk zijn, het is niet de bedoeling dat een frunzing in de handen van beginners komt of mensen die weinig consequent zijn. Ze blijven altijd moeilijker dan gewone fretten en met een verkeerde aanpak kan het zelfs flink fout gaan. Een frunzing als huisdier is dus niet aan te raden. En het is zeker de bedoeling niet dat dit een mode verschijnsel wordt. Zorg dus bij het zoeken naar een donker fretje dat beide ouder dieren aanwezig zijn en dat ze beschikken over voldoende sociale eigenschappen, lief, en normaal handelbaar zijn. Alleen dan kan je met redelijke zekerheid zeggen dat je een fret in handen hebt.

Donkere fretten zijn qua karakter vaak een beetje anders. Zo kunnen ze schuwer, dominanter, en ook aanzienlijk drukker zijn. Voor een bunzing is het normaal om overal te poepen en te plassen of zich zelfs door zijn eigen ontlasting te rollen. Ook leeft een bunzing niet in groepsverband. Wanneer deze eigenschappen overerven maat dit de omgang niet makkelijker. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat een frunzing als huisdier niet geschikt is.... in tegendeel, ze zijn net zo leuk als alle fretten, ze kunnen net zo lief worden maar hebben wel een handleiding. Voor beginners zijn ze wellicht minder geschikt.

Een bunzing als huisdier?
Laat ik een ding heel duidelijk stellen, een bunzing hoort onder geen enkele voorwaarde in huis noch in gevangenschap. Buiten dat het houden/vangen en doden van de bunzing bij de wet verboden is, is het een dier wat gemaakt is om in het wild te leven. Laat de bunzing in zijn/haar waarde en gun hem/haar het leven waarvoor ze gemaakt zijn! Vind je onverwachts een bunzing, neem dan contact op met een organisatie die het dier uit kunnen zetten.